Upravno vijeće

Upravno vijeće

 

Dječjim vrtićem Potočić Belajske Poljice upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:

–  tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,

–  jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,

–  jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Dječjim vrtićem Potočić Belajske Poljice upravlja Upravno vijeće. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Upravno vijeće

–  odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

–  predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,

–  predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

–  odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

–  odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,

–  obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića

 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Belajske Poljice su:

– predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Belajske Poljice i predstavnik člana iz reda Osnivača Općine Barilović – Lidija Horvat

– predstavnik člana iz reda Osnivača Općine Barilović – Valentina Bižić

– predstavnik član iz reda Osnivača Općine Barilović – David Stanković

– predstavnik člana iz reda roditelja – Martina Gojak (martina.gojak2905@gmail.com)

– predstavnik člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića – Andrea Radojčić