Roditelji

Suradnja s roditeljima

 

Suradnja s roditeljima veoma je važna za kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnih programa, odnosno uključivanjem djeteta u vrtić važno je uključiti i njegovu obitelj te razvijati partnerske odnose vrtića i obitelji.

Od velike važnosti je uspostava razumijevanja, otvorene i pozitivne komunikacije između ustanove i obitelji, koji oboje imaju važan utjecaj na odgoj djeteta. Roditelji i sudionici u odgojno-obrazovnom radu trebaju imati i graditi partnerstvo s prihvaćanjem i razumijevanjem, biti spremni za uvažavanjem osobnih i profesionalnih kompetencija, imati uzajamno poštovanje, kao i imati usklađenost odgojnih utjecaja na zajedničko riješavanje problema u odgoju i razvoju djeteta.

Takvi odnosi pružaju djeci i odgojiteljima kvalitetne i raznovrsne poticaje, kvalitetnu komunikaciju, bolje razumijevanje svakog djeteta i zadovoljavanje njegovih potreba, interesa i osjećaja.

 

Način suradnje s roditeljima ostvarujemo putem:

 • roditeljskih sastanaka–mogu biti informativnog i komunikacijskog tipa. Organiziraju se u formi prezentacija s projekcijama (fotografija i snimljenog video materijala), predavanjima, a uz obradu aktualnih tema imaju za cilj upoznati roditelje sa segmentom života djece u vrtiću te poticati međusobno povjerenje i suradnju. Sastanci se održavaju nekoliko puta kroz godinu s temama planiranja i valorizacije odgojno-obrazovnog procesa, stručnim temama te različitim temama informativnog karaktera.
 • sudjelovanje i uključivanje roditelja u odgojno obrazovni rad– sudjelovanje u aktivnostima djece, predstavljanje vlastitog zanimanja ili vještina, sudjelovanje u organizaciji i izvođenju izleta i posjeta, prikupljanje različitih materijala ili predmeta, uključivanje u različite aktivnosti na razini vrtića, i sl. Svaki se roditelj uključuje prema svom interesu i mogućnostima
 • edukativnih radionica– tematska predavanja – vanjskih stručnih suradnika
 • kutića za roditelje – prije ulaza u sobu dnevnog boravka nalaze se panoi za roditelje na kojima su nalaze različite obavijesti, informacije o aktualnostima u grupi/vrtiću, planovi odgojno-obrazovnog procesa, stručni materijali, edukativni članci, plakati, fotografije,dječji likovni radovi.
 • individualnih razgovora s odgojiteljima, a po potrebi i sa stručnim suradnicima vrtića
 • kreativnih radionica za roditelje i djecu – tematski vezane za blagdane i svečanosti, projekte i aktivnosti koji se provode u ustanovi
 • druženja djece, roditelja i odgojitelja– prigodna druženja u vrtiću kroz zajedničke aktivnosti, ali mogu biti i zajednički odlazak izvan vrtića, u prirodu, sportska druženja i slično
 • dijeljenja informacija putem oglasne ploče – web sadržaja i Facebook stranice vrtića
 • pisani oblik suradnje – popunjavanjem anketnih listića za roditelje, letci i obavijesti informativnog karaktera

Važnost individualnih razgovora, informacija u vrtiću!

Individualne informacije u vrtiću predstavljaju konumikaciju između odgojitelja, stručnih suradnika i roditelja, gdje se razmjenjuju informacije o obiteljskom odgoju djeteta, kako bi i odgojitelji bolje razumjeli dijete, njegove potrebe, kao i očekivanja vrtića od strane roditelja i njegovog rada.

Informacije i razgovori su usmjereni na:

 • dobrobit za dijete – jer kvalitetna razmjena informacija između roditelja i odgojitelja omogućuje kvalitetnije zadovoljavanje potreba djeteta u vrtiću, kao i produbljivanje emocionalne veze između odgojitelja i djeteta a samim time jača se djeteov osjećaj sigurnosti
 • dobrobit za roditelje –roditelji će bolje upoznati odgojno-obrazovni rad u vrtiću, kao i uvjete u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava. Roditelji mogu propitkivati, pokazivati interes za zabrinutost (na neke sitaucije djeteta u ponašanju u obiteljskom okružju ili u vrtiću), a odgojitelj se tada može bolje posvetiti razgovoru s roditeljem
 • dobrobit za odgojitelje – odgojitelji bolje razumiju dijete i roditelje, roditeljski stil odgoja, njegove vrijednosti i načine odgajanja, mogu razgovarati o očekivanjima roditelja i obrazložiti što roditelji mogu očekivati od njih samih, njihovog rada i vrtića kao ustanove.

 

Puno je tu pitanja na koje bi roditelji željeli znati odgovor, a individualni razgovori i informacije daju tu mogućnost, npr., na koji način se dijete igra, koliko je samostalno u skupini, kako provodi igru s vršnjacima, na čemu bi trebalo s djetetom raditi, treba li poboljšati neke sposobnosti, koje su mu jače ili slabije strane razvoja (motorika, pažnja, samostalnost, socio-emocionalni odnosi), čega se boji, kada je vrijeme za odvikavanje od pelena/dude, koje aktivnosti bira sam, ulazi li samoinicijativno u igru, je li zainteresiran za ponuđene poticaje, kako bira prijatelje i sl.

Individualni razgovori dogovaraju se s odgojiteljima unaprijed, za predviđeno vrijeme kada roditeljima i odgojiteljima odgovara ili članovima stručnog tima.

Odazovite se individualnim razgovorima, pokažite zainteresiranost za djetetov rad i napredak u vrtiću zadovoljstvom rada ili traženju pomoći, podrške ukoliko je potrebna, jer samo kvalitetni partnerski odnosi između vrtića i obiteljskog doma, nas vode k zajedničkom cilju, a to je dobrobit djeteta.