Program

Program

Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić Potočić Belajske Poljice provodi redoviti deset satni program predškolskog odgoja i obrazovanja i to u tri odgojno obrazovne skupine:

–        Jedna mješovita jaslička odgojno obrazovna skupina – „Sovice“

–        Dvije mješovite vrtićke odgojno obrazovne skupine – „Zvjezdice“ i „Točkice“

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta te svakom djetetu pružiti, skrb, njegu i zaštitu. Njeguje se individualni rad s djecom, prilagođen potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. 

Program se odvija u osmišljenim i poticajnim prostorima. Prostori odgojnih skupina su podijeljeni na manje prostorne cjeline, centre aktivnosti kako bi djecu, ovisno o njihovom interesu, pozivali na grupiranje u manje skupine, koje pridonose razvijanju socijalnih vještina i interakcija.

Sobe odgojnih skupina opremljene su primjerenim, didaktičkim sredstvima i pomagalima, igračkama, kao i pedagoški neoblikovanim materijalima.

Odgojitelji potiču djecu na različite aktivnosti kroz razne teme i projekte na razini vrtića i odgojne skupine. Prostor u kojem djeca svakodnevno borave obogaćen je njihovim uradcima koji na vidljiv način pokazuju njihov razvoj, napredak i stvaralaštvo.

Djeca zajedno s odgojiteljima, ovisno o organizaciji aktivnosti, mogu koristiti i druge prostore vrtića, hodnike, terasu, dvoranu. Svakodnevnim tjelesnim vježbanjem u prostoru vrtića (terasa, dvorana, sobe, boravak na zraku) želimo poticati djecu na njihov tjelesni rast i razvoj, zdrav način života, kao i brigu za očuvanje zdravlja. Tjelesnim vježbanjem, igrama, pokretima, glazbom i plesom svakodnevno pridonosimo stvaranju pozitivnog i poticajnog ozračja u vrtiću, za kojeg se nadamo ga prenosimo i na roditelje i na društvenu zajednicu.

Radno vrijeme vrtića je od 6 do 16.00 sati, a za potrebe roditelja organizira se dežurstvo do 16.30.

 

Program predškole

Program predškole obavezan je dio programa odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju i unapređuju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Aktivnosti se temelje na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi te korištenju različitih izvora učenja.

Namijenjen je djeci koja pohađaju Dječji vrtić na način da je integriran u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, kao i onoj djeci koja ne pohađaju Dječji vrtić, a u godini dana su prije polaska u školu.

Za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića program predškole traje od 1. listopada do 31. svibnja, u trajanju od 250 sati godišnje.