Prilagodba (adaptacija)

Prilagodba (adpatacija) djeteta na jaslice/vrtić