Odgoj/razvoj

11/05/2022

PRIPREMA ZA ŠKOLU

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.travnja tekuće godine navršavaju 6 godina života. Ta kronološka dob za početak školovanja je propisana Zakonom....

16/03/2022

Tata je nezamjenjiv djeci...

Bez obzira što je prirodno da je majka više angažirana oko djeteta u njegovim ranim godinama, i otac ima važnu ulogu u razvoju svog djeteta od najranije dobi. Kako se majkama...

10/03/2022

Koliko je važna suradnja s...

U proteklom razdoblju u skupini „Točkice“ jedna od aktualnih aktivnosti u prostoru sobe dnevnog boravka bila je aktivnost na temu „liječnik“ s ciljem upoznavanja...

25/01/2022

ODVIKAVANJE OD PELENA

Odvikavanje od pelena shvatite kao priliku da se još više približite svome djetetu, to je vrijeme kada se možete emocionalno više zbližiti sa njime, vrijeme u kojem ćete mu...

14/06/2021

MJEŠOVITE ODGOJNE SKUPINE U...

Mješovite odgojne skupine su one u kojima je razlika u dobi među djecom dvije ili više godina. Dobno mješovite skupine ne predstavljaju novu ideju te je već u 19. stoljeću...