Kućni red

Kućni red

KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA

POTOČIĆ” BELAJSKE POLJICE


Kućni red Dječjeg vrtića “Potočić” Belajske Poljice, je skup pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati radnici vrtića, roditelji i skrbnici djece, te sve druge osobe koje surađuju ili se nalaze u prostoru Vrtića.

Kućni red i pravila

BRIGA ZA SIGURNOST DJECE:

 • Nikad ne puštajte dijete samo u vrtić.

 • Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u i iz vrtića roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba obvezna je osobno se javiti matičnom odgojitelju ili dežurnom odgojitelju.

 • Odgovornost vrtića počinje u trenutku preuzimanja djeteta, a završava u trenutku predaje roditelju/skrbniku, tj. drugoj ovlaštenoj osobi.

 • Roditelji/skrbnici dužni su poštivati i pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću.

 • Dovoditi, a naročito odvoditi dijete iz vrtića može isključivo punoljetna osoba, u pravilu roditelj/skrbnik, ili osoba koju je roditelj/skrbnik djeteta opunomoćio na propisan način (suglasnost u kojoj se nalazi popis osoba koje će dolaziti po dijete).

 • U jutarnjoj smjeni vrtić otvara i otključava dežurni odgojitelj.

 • U poslije podnevnoj smjeni, odnosno prije odlaska kući spremačica/domar treba provjeriti sve prozore, vrata, te je odgovorna za zaključavanje i provjeru istih.

 • Prilikom izlaska na dvorište/igralište vrtića odgojitelji koji su sa djecom, obavezni su provjeriti sva vrata te ista zaključati radi sigurnosti djece.

 • Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom.

 • Izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili broja telefona.

DNEVNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU TREBA BITI U SKLADU S VREMENOM KOJE STE NAVELI KOD UPISA !

 • Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete.

 • Dijete dovodite najkasnije do 8:30 sati radi nesmetanog odvijanja programa.

 • Ako dolazite kasnije zbog opravdanih razloga, bilo bi dobro da dijete doručkuje kod kuće, te da ne donosite krafne, peciva i sl. u vrtić (najavite kasniji dolazak, prethodni dan odgojitelju)

 • Ukoliko ste prethodno najavili dolazak djeteta iza 9:00 sati, poželjno je ne prekidati zajedničke aktivnosti djece i odgojitelja dugim razgovorima.

 • Dijete u vrtiću može boraviti do 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu vrtića i ugovorom potpisanim prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu.

 • Vrtić zadržava pravo promjene organizacije rada zbog godišnjih odmora, smanjenog broja djece u vrijeme blagdana, zimskih i ljetnih praznika, i drugih izvanrednih situacija.

 • Vrtić određuje raspored rada odgojitelja u vrijeme spajanja odgojnih skupina uz pravovremene pisane obavijesti putem oglasnih ploča za roditelje.

 

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE –  U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE

 • Prema Pravilniku o upisu djeteta u vrtić roditelj/skrbnik obvezan je donijeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod liječnika.

 • Radi zaštite sve djece u vrtiću roditelj/skrbnik obvezan je obavijestiti vrtić o promjeni zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga u vrtić s povišenom tjelesnom temperaturom, konjunktivitisom, ušima i svrabom, crijevnom virozom, šarlahom, parazitima u stolici, vodenim kozicama, gnojnom anginom ili zbog bilo kojeg drugog zdravstvenog stanja koje narušava siguran boravak djeteta i druge djece u skupini. Ako su navedena stanja uočena za vrijeme boravka djeteta u vrtiću odgojitelj će odmah obavijestiti zdravstvenog voditelja koji potom obavještava roditelje/skrbnike, ili će ih sam osobno pozvati telefonski ovisno o boravku zdravstvenog voditelja u objektu. Po ponovnom dolasku djeteta u kolektiv, roditelj/skrbnik je obvezan donijeti liječničku potvrdu.

 • Roditelj/skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti, naročito ako se radi o zaraznoj bolesti.

 • U slučaju ozljeda ili naglog pobolijevanja u vrtiću pruža se prva pomoć u skladu sa sigurnosno i zaštitno-preventivnim programom vrtića, odmah se obavještava roditelj/skrbnik, koji po mogućnosti treba doći po dijete.

 • Lijekovi se u vrtiću ne daju, osim iznimno, do dolaska roditelja/skrbnika, ukoliko je u međuvremenu roditelj/skrbnik isto dozvolio.

 • Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti može boraviti u vrtiću kada mu je zdravstveno stanje stabilno, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove daje ih roditelj, a iznimno odgojitelj, uz pisanu uputu nadležnog liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka i pismeno odobrenje roditelja.

 • Nakon izostanka djeteta iz vrtića 60 dana i više, potrebno je ponovo donijeti liječničku potvrdu.

 • Boravak na otvorenom je svakodnevan i obvezan zbog očuvanja zdravlja djece te dijete u vrtiću treba boraviti u udobnoj, čistoj i primjerenoj odjeći i obući za nesmetanu igru u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića

 • Ukoliko je utvrđeno daje dijete alergično na neki alergen (namirnica, lijek, ubod insekta …) roditelj/skrbnik dužan je pravovremeno obavijestiti zdravstvenu voditeljicu, odgojitelja i priložiti medicinsku dokumentaciju

 • Doručak se poslužuje od 8.00 do 8.45 sati stoga ukoliko iz opravdanih razloga dolazite kasnije poželjno je da dijete doručkuje prije dolaska u vrtić.

 • Nije dozvoljeno unošenje hrane u vrtić npr. svih vrsta pekarskih proizvoda. Dijete može takav obrok pojesti prije ulaska u vrtić.

 • Prilikom proslave rođendana djeteta u vrtiću roditelj/skrbnik OBAVEZNO se unaprijed dogovara s odgojiteljem djeteta (pogotovo u skupini gdje se nalaze djeca koja imaju alergiju na određenu vrstu namirnica). Proslava može biti uz suho i svježe voće ili tortu. Ukoliko ste se odlučili proslaviti rođendan uz tortu, tada to možete učiniti uz sladolednu tortu (Ledo), potrebna je deklaracija torte i priložiti/donijeti račun kupljene torte (račun od dana prije kupnje ili isti dan proslave). Proslavu još možete upotpuniti donošenjem šarenih balona, tanjurića i čaša po vašoj i djetetovoj želji.

PREHRANA U VRTIĆU

 • Podržite nas u primjeni jelovnika i njegujte zdrave prehrambene navike kod svog djeteta.

PRAVO I OBVEZA RODITELJA JE:

 • Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića.

 • Odazvati se na suradnju po pozivu stručnog tima, zdravstvenog voditelja, ravnatelja.

 • Odgojitelji, zdravstveni voditelj i stručni tim vrtića na raspolaganju su vam za informacije, razgovore i savjetodavan rad po dogovoru.

 • Roditelj/skrbnik dužan je redovito pratiti i uvažavati pisane i usmene informacije i obavijesti putem kutića za roditelje i centralnih panoa na ulazima zbog njihovog informativnog, edukativnog i organizacijskog karaktera. Također, roditelj/skrbnik dužan je odazivati se na pozive i aktivnosti vezanih uz boravak djeteta o odgojnoj skupini, roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema potrebi, i sami mogu inicirati u dogovoru s odgojiteljima i drugim stručnim radnicima, a u skladu s odgojno obrazovnim programom.

 • Roditelji/skrbnici i drugi odrasli dužni su se s odgojiteljima i drugim osobljem vrtića ophoditi kulturno i pristojno, s uvažavanjem i poštovanjem, te uvažavati njihovu stručnost.

 • Zabranjen je dolazak po dijete u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju, kao i unošenje oružja.

 • Roditelji/skrbnici ili drugi odrasli koji dolaze po dijete dužni su čuvati inventar (namještaj, opremu, igračke, izrađena sredstva i materijale za rad i uređenje prostora) te osobne predmete djece u vrtiću.

 • Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva i dopuštenja zaposlenih te je ulazak dozvoljen samo u prikladnoj obući i odjeći.

 • Nakon preuzimanja djeteta u objektu ili na igralištu obveza je roditelja/skrbnika da se na njemu nepotrebno ne zadržavaju zbog sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, da prilikom dovođenja i odvođenja djeteta u vrtić imaju dijete pod nadzorom.

 • Svakoj promjeni telefonskog broja (fiksnog i mobilnog), adrese stanovanja, zaposlenja, kao i promjeni obiteljske situacije koje mogu utjecati na dijete roditelj/skrbnik dužan je pravovremeno obavijestiti odgojitelja ili nekog od članova stručnog tima.

 • Vrtić ima obavezu pravovremeno obavještavati roditelje/skrbnike o posjetima, izletima i ostalim sadržajima koji se realiziraju izvan vrtića, te je roditelj/skrbnik ukoliko želi da dijete sudjeluje u istom dužan potpisati suglasnost za realizaciju tih sadržaja.

 • Dužnost roditelja/skrbnika je svakodnevno osigurati dovoljnu količinu adekvatne rezervne odjeće.

 • Roditelj ima pravo biti informiran o organizaciji rada i programima u vrtiću

 • U unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića nije dozvoljeno pušenje kao niti prodaja i/ili promidžba roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 • Zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca u unutarnje i vanjske prostore vrtića.

 • VAŽNO JE ! Poštivati potpisani ugovor o pružanju usluga Dječjeg vrtića, (radno vrijeme, donošenje potrebnih stvari, podmirivanje troškova korištenih usluga vrtića… redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta iz jaslica/vrtića zbog neplaćanja) te se pridržavati zajedničkog dogovora i pravila.

VAŽNO!

 • Dogovorite s odgojiteljima način na koji će dijete proslaviti rođendan, kao i pravila za donošenje kućnih igračaka (igračke koje potiču agresiju i koji mogu ozlijediti djecu nisu dopušteni)

 • U garderobi nije dozvoljeno ostavljati stvari koje nisu povezane s odijevanjem ili mogu biti štetne/opasne za djecu ukoliko su im dostupne (novac, nakit, mobiteli, igračke, balzami za usne, lijekovi, kreme, hrana …)

 • Dječji vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i uništene dragocjene predmete i igračke koje dijete donese u vrtić

REDOVITO !

 • Pospremajte garderobno mjesto svoga djeteta.

 • Pregledajte ruksak djeteta koji treba sadržavati: šlapice, rezervnu odjeću, pidžamu (po dogovoru s odgojiteljima), 4-5 pelena (prema potrebi djeteta), vlažne maramice (prema potrebi djeteta).

 • Odnosite na pranje odjeću namijenjenu za dnevni odmor djeteta.

 • Čistite i mijenjajte šlapice djetetu.

 • I na kraju…pridržavanje ovih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u naš vrtić u cilju kvalitetnije i bolje organizacije života i boravka djeteta u vrtiću/jaslicama.

ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA!